torsdag 8 december 2011

Kontakt!

Idag tog jag kontakt med en gammal vän. Det går inte att prata med alla människor samtidigt och du kan heller inte alltid vårda dina vänskaper på det sätt du någonstans önskar. Det finns alltid begränsningar. Alla människor är unika på sitt sätt.

Den person jag talar om nu är en positiv, andlig och mental person. Vi har vissa delar av vår världsbild och värderingar i samstämmighet. Vilket innebär att en kontakt kan vara fruktbar. Den kan leda någon vart. I vart fall stärker och berikar det mig med mentalt och andligt utbyte.

Sedan är det här inte det enda sättet att utvecklas. Det finns många sidor som kan behöva stärkas. Just nu känns det emellertid för mig såsom kommunikation skulle ha en viss betydelse.

Det finns en världsplan och det finns en plan för varje människas liv. Det är när du kommer i kontakt med denna plan och följer denna plan som livet blir lite lättare att leva. Det blir tydligare. Det blir klarare. Personlig utveckling är själslig utveckling - plus alla andra jordiska, emotionella och praktiska delar som krävs i förlängningen. Själen ger inte dig mer impulser än du kan klara av. Du måste arbeta av impulserna. Det vill säga du behöver föra ned det andliga och spirituella ljuset på ett praktiskt plan.

Det är här kontakterna med andra människor kan bli oerhört viktiga. Om de har en andlig sida vill säga. Om de saknar den kan det bli problem.

Har du inte en vän med andliga intressen vart vänder du dig då? Jag rekommenderar varmt att du vänder dig till en församling eller en kyrka. Det är så gott som alltid tillåtet att gå till den svenska kyrkan. Att ta nattvarden och därmed ta del av världsläraren Jesus testamente till mänskligheten anser jag vara en av de mer stärkande saker du kan göra för din personliga utveckling. För andra kan det vara mer aktuellt med en nyandlig grupp eller ett andligt center.

Men visst kan du utvecklas jordiskt, praktiskt och i din karriär även utan ett andlig perspektiv. Det är faktiskt den vägen som de flesta rekommenderar. Utbudet av praktisk, fysisk och jordisk utveckling är mycket rikhaltig och med rätt inställning finns det många guldkorn att hitta här.

Att växa som människa

Vad finns det i dig som behöver växa till sig? Vad finns det för god planta som behöver vårdas och tas om hand? Ja, det finns naturligtvis många saker, men när vi talar om personlig utveckling och att växa som människa finns det en del komponenter som anses vara mer relevanta än andra. Till exempel är det vanligt med beskrivningar om att du ska äga dina känslor, ta ansvar för dina känslor och även att du ska styra dina tankar, äga dina tankar och ta ansvar för dem.

Och ja, det låter enkelt, men människan HAR ett gytter av känslor och tankar varje dag. Det många glömmer bort är att varje situation, plats och tid har sina unika mentala och emotionella komponenter. Tiden står inte still. Det kommer ständigt nya kosmiska energier. Såvida du inte är avstängd för det här flödet känner du av det dagligen. När det gäller tankar och känslor skulle jag vilja säga att det först gäller att kontrollera sig själv och se vad som dyker upp.

Vilka dörrar behöver jag öppna och vilka behöver jag stänga?
Vad är det rationellt riktiga och vad säger mitt hjärta?
Är jag medveten om hjärtats olika kammare och deras olika budskap?
Har jag haft någon glimt av översinnlig vägledning?
Vilka delar i min vardag behöver utvecklas?
Vad står jag på jorden? Var behöver jag gräva?

Vi människor har ett förflutet som jordbrukare, samlare och jägare. I regel är vissa sidor av vår natur starkt utvecklade, medan vi behöver arbeta mer med andra. Det behöver vi oftast göra i skyddade miljöer, bland vänner och de som vill oss väl.

Från A till B

Ibland, ganska ofta faktiskt, vill människan förändra sig. Hon vill ta sig från en punkt i tillvaron till en annan. Kanske befinner hon sig i en icke önskvärd situation och behöver därför komma till en önskvärd situation. Vad det än vara må är saken den samma. Hon behöver göra något. Utföra en handling. Hitta en farkost, ett fartyg, en VÄG att ta sig ifrån sitt nuvarande tillstånd till ett annat tillstånd i framtiden.

Just detta är vad personlig utveckling handlar om. Inom kort kommer jag att beskriva lite vad jag tror om vägen från A till B. Men jag tror de flesta vet att det är stor skillnad på VÄGEN mellan B och A och de faktiska situationerna. Någonstans krävs det en kraftansträngning för att ta sig till den kopplingsstation där du faktiskt kommer till B. Det är i denna kopplingsstation du behöver uppvisa rätt koder och fingeravtryck för att bli insläppt. Därför bör man förbereda sig och skaffa sig de rätta koderna så att säkerhetskontrollen in till B låter en passera. De verktygen är en viktig del av vägen. Du behöver hitta de verktyg som fungerar. Eftersom att du är människa och lever på tankar, välvilja och goda avsikter krävs det att den som levererar verktygen vill ditt bästa.